Problemet med oppdrettslaks

Norge er verdens største produsent og eksportør av oppdrettslaks, og det fører med seg ulike problemer for andre sjødyr. Her vil jeg snakke om oppdrettslaks som rømmer fra anleggene, og fremveksten av lakselus.

Oppdrettslaks på rømmen

Oppdrettslaks som rømmer fra anleggene er et reelt problem. Selv om oppdrettsnæringen arbeider for å holde det på nullpunktet, er dette nærmest umulig å få til i praksis. Selv om man utelukker menneskelige feil i bruk av utstyr eller tekniske problemer, har man fortsatt potensielle problemer som kommer som en følge av uvær. Skikkelig storm kan gjøre relativt store skadet på et oppdrettsanlegg, og føre til at laksen slipper ut.

Siden tidlig 80-tallet har bekymringen for rømt oppdrettslaks eskalert. Dette har ført til opprettelsen av et overvåkningsprogram for å skaffe kunnskap og utarbeide risikovurderinger, med eventuelt nødvendige tiltak. For å forebygge har det blant annet blitt utarbeidet nasjonale standarder for hvordan anleggene skal konstrueres, for å mest mulig effektivt forhindre at laksen rømmer.

Grunnen til at oppdrettslaks på rømmen skaper bekymring, er at den rømte fisken utgjør en trussel for villaksen. Forskning viser at avkom som er en krysning av villaks og oppdrettslaks, er mindre levedyktig en avkom som er ren villaks. De blir rett og slett mer følsomme for endringer i miljøet, og dermed blir også bestanden skjørere. Dette som en følge av at det genetiske mangfoldet blir innskrenket. I verste fall kan endringer som disse føre til at villaksen blir utryddet.

Heldigvis viser forskning også at siden avkom av oppdrettslaksen har lav overlevelsesrate utenfor anleggene, er det også mindre sannsynlig at de får muligheten til å spre genene sine videre, enn hva som er tilfellet for villaksen. Dette gjelder i alle fall så lenge antallet oppdrettslaks som stikker av ikke blir for høyt.

Lakselus

Lakselus er en alvorlig trussel både fisk, krepsdyr og reker. Giften som brukes for å bekjempe lakselusa, har vist seg å være svært skadelig for kreps- og rekebestanden langs norskekysten. Disse er viktige for økosystemet under vann, og vi vet ikke hva konsekvensene vil bli dersom de forsvinner for godt. OM du har litt ekstra flax på sommeren, kan du prøve ut euro sportsbook med mange spennende odds og kamper. Heia Norge.

Andre fisker enn villaksen kan også få problemer av lakselusa. Hvis det er snakk om en stor fisk, som for eksempel sjøørret, så pleier problemet å løse seg av seg selv. Lusa faller nemlig av nå ørreten kommer seg til ferskvann. For mindre fisker så blir det derimot fort et problem, siden lusa spiser opp huden til fisken, før den rekker å komme seg til ferskvann.