Oppdrettslaks eller villaks

Fisk er sunt å spise, og fra tidlig barnsben har vi hørt at vi bør innta fisk to til tre ganger i uka. Fisk er ikke vanskelig å få tak i, siden vi har kystlinjer og tilgang til fersk fisk mange steder i landet. Noe vi kanskje tenker litt på er hvorvidt oppdrettslaks er like sunn som villaksen vi fisker?

Noen konsekvenser med oppdrettslaks

Laks er en av typene fet fisk vi bør spise hver uke. Miljøgiftene som var i oppdrettslaks er ikke lenger noe problem. Etter at fiskefór ble endret til høyere innhold plantebasert næring så forsvant mesteparten av giften. Samtidig gikk omega 3 fettsyrer ned på grunn av den plantebaserte næringen. Sykdommer og lus er de virkelige utfordringene idag. Oppdrettslaks og villaks sies å være like sunne, og godt innenfor grensen for bekymring.

Nye utfordringer for oppdrettslaksen idag

Det blir forsket mye rundt oppdrettslaks fordi de helsemessige utfordringer har økt. Gjelleskader og virussykdom er de største gåtene. Den siste rapporten om laks snakker om miljøavtrykket etter laksen. Forslaget er å endre den plantebaserte næringen litt så mer av fisken, som hode og finner kan utnyttes bedre. Biproduktene har mer enn bare helsemessige verdier, og er viktig for næringen. For å gjøre sjømat til et levebrød, og fremme den i positiv retning. er det viktig at ny kunnskap fortsetter å utvikles. Samarbeid på tvers av landegrenser er god.

Kunnskap og teknologi

Det jobbes aktivt med nye tiltak for hele tiden å utbedre oppdrettslaksen og laksens leve tilstand. Minskingen av vegetabilske råvarer i fiskefóret er det enighet om slik at klimaavtrykket går ned. For at verden skal en mer robust økonomisk ryggrad, er det viktigere at alle spiser mer sjømat. Og ikke bare i Norge. Det er få som befatter seg med oppdrett. Norge har rik kunnskap, erfaring og teknologi for dette og det kan deles og selges til andre.

Laks til alle!