En felles verden betyr et felles ansvar

Velkommen!

På denne siden vil du finne en samling artikler som i hovedsak omhandler havet, kysten og tilhørende dyreliv, og hvordan mennesker og industri tar stadig større plass. Næringslivet som knytter seg til havet vokser seg stadig større, men det finnes også bedrifter i næringslivet som gir håp om bedre tider! Her kan du lese om engasjement og ekstravaganse, og om varme og omtanke.

Som enkeltperson er det kanskje ikke så mye du kan gjøre, men du skal ikke undervurderer forbrukermakten. Du kan vise støtte til bedrifter og organisasjoner som har et verdigrunnlag du kan identifiseres deg med, eller som gjør mye for veldedige formål. Dette kan være støtte i form av god omtale, bruk av tjenester og kjøp av varer, eller rene pengegaver om det er snakk om en veldedig organisasjon.

Havets dyreliv er i fare

Havet er utrolig stort, og vi vet fortsatt veldig lite om hva som befinner seg i det store dypet. Av det lille vi vet, er det åpenbart at våre handlinger på land i stor grad påvirker livet under vann. Som en fiskenasjon, og dermed også en havnasjon, kan man argumentere for at Norge har et særlig etisk ansvar for at ulike næringer knyttet til havet gjennomføres på en forsvarlig måte for både mennesker og dyr.

Hvalfangst anses for eksempel av mange som en gammel norsk tradisjon. Sannheten er at det startet en stykke lengre sør i Europa, og selv i dag så er ikke Norge den største nasjonen hva angår hvalfangst. Så lenge det praktiseres i Norge har i uansett et ansvar, og vi skylder oss selv å være opplyst om hvordan dette foregår. Spesielt siden de fleste nordmenn faktisk aldri har smakt hvalkjøtt. Vi er derimot veldig glad i annen fisk, kanskje spesielt laks, som også er en stor eksportvare fra Norge. Laksens popularitet synliggjøres ved at vi i dag må skille mellom oppdrettslaks og villaks. Oppdrettslaks har nemlig lenge være et svært kontroversielt tema, da flere vil argumentere for at den truer selve livsgrunnlaget villaksen i Norge.

Det er imidlertid ikke bare under vann vi nærmest ubevisst klarer å sette spor. Søppel fra mennesker finnes både på land og i havet, og selv om verdenssamfunnet har begynt å rydde opp, er det flere som frykter at det er for sent. Selv når vi prøver å være miljøvennlige kan det fort slå feil. Både bølgekraft, vindkraft og vannkraft gjør inngrep i naturen i større eller mindre grad. Vindkraft har fått veldig mye har medfart de siste årene, både hos lokalbefolkningen i områder der det planlegges utbygging av vindmølleparker, og hos forskere. Det handler kanskje litt om kosmetikk, men også om god gammeldags urørt natur, og hvordan slike industrielle konstruksjoner i naturen kan påvirke dyrelivet.

Veien videre

Til syvende og sist må vi alle dra lasset sammen. Det gjelder like mye for enkeltpersoner som for større bedrifter og organisasjoner, verdensledere og stater. Klimakrisen gjør tross alt ikke forskjell på noen, rik eller fattig så er dette noe vi alle må forholde oss til. Selv om det ikke nødvendigvis vil skje noe veldig dramatisk i vår levetid, er det bare et spørsmål om tid før det eskalerer. Det minste man kan gjøre er i alle fall å skaffe seg kunnskap om det som skjer i samfunnet, og hvordan dette også påvirker naturen.

Havet er en naturkraft som vi benytter oss av daglig, og det er like skremmende som det er nyttig. I tillegg til å være et tilsynelatende utømmelig matfat for både mennesker å dyr, frakter det både oss og varer over enorme avstander. Ingen vet nøyaktig hva som vil skje dersom havet og det kretsløpet havet er en del av stopper opp, men en ting er helt sikkert: ingen ønsker å se det skje.